BORA BORA HOUSE

TEMPORARY DWELLING

ASIA - LIMA

2009